Съобщение от Международния Ганчи

Съобщение от Международния Ганчи

Съобщение от Международния Ганчи до всички членове на Дзогчен общността по света

Новият Международен Ганчи е вече действащ. Енрико дел Анжело се присъедини към Червения Ганчи: Роберто Зампаро и Скот Тоунел; Рикардо Когел и Кенг Лек се присъединиха към Марк Фарингтън от Жълтия Ганчи; Либор Мали и Джулиън Кинг-Салтер са част от Синия Ганчи. Срещнахме се в Меригар Уест през април, за да създадем база за съвместна работа и да очертаем задачите, които следва да се свършат. Възприехме следното за наше изявление за намерение:
В дух на служене на Учителя и Общността, както и в сътрудничество с всички членове на Сангата, ще се стремим да осъществим визията на Ринпоче за организацията на Международната дзогчен общност. Целта ни е да работим с всички членове на Общността, да създадем функционална и динамична международна организационна структура на Дзогчен общността, която да работи добре и да е в състояние да осигурява съответните услуги, както и да установим методичност, която ще позволи Дзогчен общността да преуспява като организация, основана върху принципите на знание и осъзнатост, а не върху тези на йерархия и правила. Ще се опитаме да подобрим комуникацията, участието, прозрачността и отговорността. Намираме се във вълнуващ период за нашата Общност – във връзка със закупуването и развитието на Глобалния Гар, както и със създаването на правна и организационна структура за Международната дзогчен общност, което има за цел напълно да осъществи идеята на Ринпоче за образа на Мандала на общността. Вълнуващи времена и за присъединяване към Ганчи – независимо дали на Гар или Линг. Ние вече писахме до членовете на Международния координационен комитет (който се състои главно от ръководителите на Ганчита в Гаровете или Линговете), за да предложим необходимостта от допълнителни умения, които да се вземат под внимание в съобщенията за новите Ганчи тази година. Едновременно с уменията на добри комуникатори, организатори на ритрийти, проекти и финансови управители, това време на създаване на Международна дзогчен общност изисква членовете на Ганчи да имат определени интереси и способности – способността да откриват удоволствие в разбирането, адаптирането и регистрирането на правен статут и документи, както и в работата на по-широко ниво на организационно взаимодействие между всички Гарове и Лингове, също така и способността да разбират, че тази правна структура и организационна рамка ще даде на Общността свободата да расте и преуспява, каквото е желанието и на Учителя. Също така предложихме да има по-сериозен процес на активен подбор, вместо на избори, тъй като може да се появи нуждата от активно набиране на подходящите хора за тази работа. Щастливи сме да предоставим всякаква помощ и подкрепа в този процес. В случай, че разпознаете себе си в което и да е от тези описания, обмислете дали не е времето да предложите своята помощ на място. Ганчи на Гар или Линг или да подкрепите вече съществуващите членове на Ганчи с тази специфична работа! Моля, поставете това съобщение в локалната ви мрежа и ако има възможност за превод, би било чудесно! Ще се радваме да получим вашите коментари, предложения и обратна връзка на:

• Julian King-Salter, Libor Maly: blue@dzogchencommunity.org

• Enrico dell’Angelo, Roberto Zamparo, Scott Towne: red@dzogchencommunity.org

• Mark Farrington, Ricardo Kogel, Keng Leck: yellow@dzogchencommunity.org