white aДзогчен означава абсолютно (чен) съвършенство (дзог), истинското състояние на всеки индивид. В Дзогчен няма обект, който да бъде опознат. Вместо това става въпрос за преживяване на състоянието отвъд ума, състоянието на съзерцание.
Методът за придобиване на познанието в Дзогчен и за откриването на нашето истинско състояние е наречен Дзогчен учение. Това не е нечия теория или заключение, до които е достигнато чрез интелектуален анализ. По-скоро това е преживяването, познанието и разбирането на просветлените същества.
В Дзогчен учението истинската ни природа се нарича още „състоянието на ригпа”, или „изначалното състояние”. Състои се в разбирането или откриването на истинско познание. Съществената цел е действително да пребиваваш в това състояние и да го преживяваш.

Дзогчен ученията не са нито философия, нито религиозна доктрина, нито културна традиция. Разбирането на посланието на ученията означава откриване на собственото ни истинско състояние, лишено от всички самозаблуждения и фалшификации, които умът създава. Самото значение на тибетския термин Дзогчен, “Велико Съвършенство”, се отнася до истинското изначално състояние на всеки индивид, а не до някаква трансцедентална реалност.

Намкай Норбу Ринпоче

Намкай Норбу Ринпоче

Когато учител преподава Дзогчен, той се опитва да предава състояние на познание. Целта на учителя е да събуди ученика, отваряйки съзнанието на този индивид за изначалното състояние. Учителят няма да каже: “Следвай правилата ми и се подчинявай на наставленията ми! ” Той ще каже:” Отвори вътрешното си око и наблюдавай себе си. Спри да търсиш външна лампа, която да те просветли отвън, а запали своята собствена вътрешна лампа. Така ученията ще заживеят в теб и ти в ученията “.

Дзогчен учението е било предавано от учител на ученик, в непрекъсната последователност в течение на векове, чак до днес. Поради своя директен и несложен подход, то преминава отвъд културните граници, правещо го достъпно за всякакви националности, независимо от тяхната духовна среда.

Трансмисия

Гараб Дордже

Гараб Дордже

Предаването на познание от учител на ученик се нарича трансмисия и може да бъде устна, символична или директна. Уникалността на Дзогчен учението е директната трансмисия, или „директното въведение”, в което учителят и ученикът се озовават в изначалното състояние в един и същ момент, посредством едно от преживяванията, свързани с тяло, глас или ум. Благодарение на силата на трансмисията учениците имат възможността да открият своето собствено истинско състояние.

Освен множеството ритрийти, провеждащи се по целия свят, Чьогял Намкай Норбу дава директна трансмисия три пъти годишно – на годишнините на Гараб Дордже, Гуру Падмасамбава и Адзом Другпа. За да даде възможност на хората, които не могат да посетят ритрийт или да присъстват на живо на директно въведение, тези трансмисии се излъчват по уебкаст.

Ако имате интерес да получите трансмисия чрез уебкаст, свържете се предварително с най-близкия Гар или Линг преди някоя от трите годишнини и попитайте дали организират уводни уроци преди това. Също така често Гаровете и Линговете излъчват директно видео-обяснения на предаването. Може също да използвате нашата уебкаст система, която е отворена за всички на тези дати. Трансмисиите са през август, ноември и март (точните дати варират, тъй като са базирани на Тибетския лунен календар).

Гуруйога

“Гуру” означава учител, „йога” означава да имаш познание или разбиране за собственото си автентично състояние, основното състояние, в което няма нищо за променяне или модифициране. Това е състоянието на Гуруто. По тази причина Гуруйога е основният елемент в Дзогчен практиката.

Семде, Лонгде и Менагде

Три серии на Дзогчен учението: Семде, Лонгде и Менагде

Манджушримитра получил предаването на всички Дзогчен учения от Гараб Дордже и ги разделил на три серии: Семде, Лонгде и Менагде. Тези три серии са три начина за представяне на учението, всяко със своите съответстващи методи на практика. Въпреки това целта и на трите е да доведат до окончателна реализация.

В Семде, „сериите на ума”, практикуващият бива въведен в природата на ума, за да получи конкретно преживяване на нея.

Лонгде означава „сериите на пространството”. В този случай пространство се отнася до изначалното измерение на празнота, което служи като основа за проявяване на яснотата на практикуващия.

Менагде, същностните серии от „тайни инструкции”, познати още като Упадеша, представляват специални учения и методи, основани върху преживяванията на учители и имат за цел да подпомогнат практикуващия да се развие до пълна реализация.

Терма Цикълът Лонгсел

longsal_1

Символът Лонгсел

Цикълът от Лонгсел учения е получен от Чьогял Намкай Норбу чрез сънища на яснота. Цялото име на този цикъл е „Лонгчен Йосал Кандрои Нйинтиг” (Longchen Osal Khandroi Nyingthig) или „Сияйната яснота на Вселената, Сърдечна същност на Дакините*”. До момента са публикувани девет тома с тези учения, обхващащи същността на трите серии на Дзогчен в техните основни аспекти, свързани с възгледа, медитацията и поведението.
* (женски проявления на изначална енергия)