Танцът на ваджра принадлежи на цикъла от терма ученията Лонгсел на Чьогял Намкай Норбу и е неразделно свързан с Трансмисията на неговите Дзогчен учения.

В Дзогчен ученията, под “ваджра” ние имаме предвид нашата истинска природа, истинското състояние на всички феномени. Танцът на Ваджра е важен метод, който ползва звук и движение за интегрирането на трите аспекта на нашето съществувание – тяло, енергия и ум – в това знание.

Чьогял Намкай Норбу запознава учениците си с Танца на ваджра през 1990г. От тогава той се практикува на много места и центрове на Дзогчен общността по целия свят.

До настоящия момент Чьогял Намкай Норбу е дал наставления за четири Ваджра танца: Танцът на шестте пространства на Самантабадра, който е достъпен за всички, също Танцът на трите ваджри, Танцът на песента на ваджра и Танцът Калонг-дордже-и-кар, които могат да се прилагат от получилите Трансмисия на Гуруйога от Чьогял Намкай Норбу.

Танцът на ваджра и мандалата

Ваджра танцът може да бъде изпълняван от 12 практикуващи: 6 памо (танцуващи жени) и 6 пауо (мъже, практикуващи танца).
Петцветната мандала за Танца на ваджра символизира съответствието между вътрешното измерение на личността, нашето енергийно тяло с чакри и канали, и външноното ни измерение – нашата планета, Земята.
До този момент ние познаваме три мандали, върху които да изпълняваме Танца на ваджра: в международната Дзогчен общност ние практикуваме върху Мандалата на Земята.

Мандалата на Вселената, Мандалата на Слънчевата система, Мандалата на Земята

Ползи от Танца на ваджра

По време на Танца на ваджра можем да хармонизираме и да постигнем дълбоко отпускане на нашите тяло, енергия и ум, като ползваме звук и движение.

Всяка стъпка, която правим върху Мандалата за Танца на ваджра, е свързана с външните енергийни точки на Земята и в същото време с вътрешни енергийни точки в нашето Ваджра тяло. Съответствието между вътрешното и външното измерение е активирано чрез звука на мелодията и мантрите.

Практикувайки Танца на ваджра, ние можем да уравновесим енергиите си и да намерим едно по-спокойно и чисто състояние без напрежение, което ни помага да се справяме по-добре с обстоятелствата в живота си.

Танцът на ваджра е включен в CID (Conseil International de la Danse), официалната организация, разпозната от UNESCO за всички форми на танц от всички части на света.

Как да научим Танца на ваджра

Желаещите да учат Танца на ваджра трябва да преминат обучителен курс при някой от оторизираните инструктори, посочени от Чьогял Намкай Норбу.