dzogchen community

“Мисля, че е много важно да си сътрудничим. Това е вярно не само в Меригар, но когато пътувам по целия свят, посещавайки различни Гарове, където и да оставам, аз чувствам, че хората са като част от семейството ми. Ако смятате себе си за  Дзогчен практикуващ, трябва да се чувствате по този начин. Ние всички сме в Дзогчен семейството, така че всички трябва да се опитваме да правим това.”

Чьогял Намкай Норбу

Международната Дзогчен общност е светско общество с глобален мащаб, основано на принципите на осъзнатост и уважение.

То възниква спонтанно около вдъхновителя и Учителя, Чьогял Намкай Норбу, и общността е отворена за всеки.

Различните центрове на Общността се разглеждат като места за подхождане към-, споделяне и прилагане на практиката на осъзнатост, в които е възможно сътрудничество с други хора за постигане на общата цел – духовно развитие и обогатяване, приятелство и хармония.

Дзогчен общността представлява пространство, специално пригодено за нуждите на нашия съвременен начин на живот, което посреща нарастващата потребност от съчетаване на съвременни технологии с древна мъдрост, от което извлича полза.

Структурата на Общността е организирана не-бюрократично и е основана върху развитието на не-йерархични комуникативни мрежи, базирани върху местни референтни групи, Ганчито.

ГАНЧИ (в буквален превод „мандала на радост”) е организъм, съставен от три секции, различаващи се по цвета: жълто, червено и синьо, които съответстват, според древен будистки модел, на трите аспекта на индивида (тяло, енергия и ум).

Жълтият ганчи (свързан с измерението на тялото) управлява икономическия мениджмънт.Червеният ганчи (свързан с измерението на енергията) се занимава с дейностите и проектите, свързани с поддръжката и развитието на центъра. Синият ганчи (свързан с измерението на ума) организира културните дейности и тези, свързани с практиката.

Ганчито е колективно тяло без никаква вътрешна йерархия, в което решенията се вземат чрез консенсус сред всички участващи. Членовете на Ганчито могат да бъдат три, шест или девет и се избират всяка година.Освен местният Ганчи, има също и Международно Ганчи, чиито отговорности са свързани с управленски функции и координация.

Най-големите средищни места се наричат „Гар”. Понастоящем има два в Европа (Меригар), два в рускоезичните страни (Кунсангар), два в Съединените американски щати (Тсегялгар), два в Южна Америка (Ташигар) и два в Австралия (Намгялгар).

Общността има хиляди членове в повече от четиридесет страни.