Визията на Намкай Норбу Ринпоче за организацията на Международната Дзогчен общност

Мандалата на Дзогчен общността

 
Тази диаграма символизира цялата Дзогчен общност по света. В центъра на мандалата, в петцветно тигле, се намира буквата А, „уникалната златна сричка”, която символизира абсолютното състояние. Тя излъчва светлина. Представлява Ригдзин, учителя на Дзогчен във всички Общности по света, където човек живее.

MANDALAtrasparent

Осемте Ганчи в осемте посоки на света, всяко от които е украсено от осем точки, представляват всички Гарове във всички страни и зони на света. Фактът, че съществуват осем Ганчи, украсени с осем точки, не означава, че броят на Гаровете трябва непременно да бъде осем, може да има повече или по-малко от осем Гара в Общността, в зависимост от различните периоди и обстоятелства в страните. Тук осемте Гара символизират безкрайния брой посоки, започвайки с четирите основни посоки (С, Ю, И и З) и четирите междинни посоки (СИ, ЮИ, ЮЗ, СЗ).

Осемте скъпоценни точки, които са добавени към Ганчито, за да направят символа на Гара, показват, че един Гар, бидейки центъра на скъпоценните Дзогчен учения, е скъпоценен и че основата на Учението, което се намира в Гара, се разпространява до всички Ганчита от съседните места и страни, и че всички възможни ползи за Ганчитата на страните и на индивидите, които са свързани с тях, произтичат от различните Гарове.

Разположени в различните посоки и заобикалящи ги, се намират трицветни Ганчита, представляващи всички Ганчи на страните, регионите и градовете, които се намират във всички посоки около Гаровете на Общността. Тези Ганчи са незаменими за членовете на Общността, които живеят закътани в провинцията или в регионите, или в градовете, далеч от Гара, така че те да могат да си сътрудничат за развитието на тяхното познание и преживяване на Дзогчен, или да породят такова знание и да го интегрират спокойно в техните Три Порти: тяло, глас и ум, така че всеки човек наистина да стане Дзогчен и да отгледа в себе си ентусиазма и капацитета да практикува.

Около тях, разположени в различните посоки, се намират осем триади от жълти, червени и сини тигле. Те представляват организациите от частни работни кооперативи в Общността. Това означава, че енергията на тези кооперативи трябва да бъде неразривно свързана с някой от Гаровете или Ганчитата в страната. Около тях, в различните посоки, се намират 16 малки петцветни тигле. Те представят самоусъвършенстващото се състояние на Общността, която провежда този специфичен вид живот според настоящото място и конкретния момент. Начинът, по който индивидуалните практикуващи са свързани с Ганчитата в различните страни и начинът, по който работните кооперативи от хора в Общностите са свързани с Ганчитата или Гаровете в различните страни, е представен чрез линиите, които ги свързват.

Символът на Дзогчен Общността

В центъра има небесно синя основа, представяща изначалното състояние на автентична чистота. Вътре в това измерение се намира „уникалната златна сричка”, символизираща основното състояние. То символизира „Ригдзин”-а – Държателя на Учението – на Лонгчен Осал Нйинтиг: държателят на учението на директното устно и символично предаване, Учителят на цялата общност, който и да е той, жизненият дух на Ати ученията. В четирите основни и четирите междинни посоки има осем Ганчита, украсени с по осем точки. Те символизират Гаровете, които имат следните пет качества.

Това са места, където:

  1. Държатели на Дзогчен Познание са учители и те дават учения и наставления;
  2. Членовете на Общността могат да достигнат специфично, конкретно знание за Дзогчен;
  3. Всички членове на Общността могат да учат Дзогчен ученията;
  4. Те могат да се срещат, за да учат предмети, свързани с ученията;
  5. Практикуващи ваджра братя и сестри, които живеят във всички посоки, могат да се срещат от време на време.

Глобалният Гар

“Уважаема Световна Дзогчен Общност.

Както вече знаете, Глобалният Гар в Тенерифе вече е факт, това е официалният сайт.

Глобалният Гар трябва да бъде основа за начина, по който нашата общност да се развива и да бъде стабилна в бъдеще. За това как по-добре да се отвори към света и да стане по-активна и отговорна при поддържането на Ученията и Общността живи в бъдеще.

Винаги сме казвали, че Гаровете не трябва да се разглеждат като ограничени от мястото, на което се намират, а да се гледа на тях като на част от световната общност, но на практика никога не е имало истинска интеграция, никога не сме успявали да проявим наистина целия потенциал на нашата Дзогчен общност.

Глобалният Гар е мястото, където всичко това може да бъде координирано и да стане истинско.

Място, където общуване и сътрудничество стават съвсем конкретни.

Място, където всички Гарове в Общността могат да имат основа, както също и Шанг Шунг Институт (SSI) и АСИА (Asia), всички трябва да са в състояние да работят заедно и взаимно да се обогатяват с различни преживявания и познание, ние можем да развиваме различни проекти, които могат да бъдат осъществявани съвместно и да се превръщат в пример, който после да може да се прилага на различни места, от различни хора, но със същото знание и принцип на Учението, просто пригоден към различните обстоятелства. С различни дейности, които да създават икономическата основа за бъдещето на Общността, с капацитет за съвместна работа или за създаване на различни дейности, отворени за всички, които биха могли да се заинтересоват – не да ограничаваме, а да създаваме възможност за знание и сътрудничество.

Ние можем най-сетне наистина да видим как потенциалът на нашата Общност съзрява и става по-конкретен.

Способността да слушаме, да си сътрудничим и да отваряме умовете си, ще доведе до по-добро разбиране и е истинският и единствен начин да постигнем взаимно уважение, толерантност и конкретен мир.
Това е нещо много важно за бъдещето и за идните поколения, не само за Общността, но и за целия свят.”

Чьогял Намкай Норбу