Това са линкове към онлайн магазините на Дзогчен общността. От тях могат да се поръчат книги, DVD-та, ритуални предмети, традиционни билки и много други:

Shang Shung Publications(Italy)
Интернет-магазин Издательства «Шанг Шунг»(Русия)
Shang Shung Institute UK Shop
Shang Shung Institute USA Bookstore
Shang Shung Institute (Austria)
Dzam Shop