Ако сте заинтересовани от дейността на Дарджелинг или имате въпроси относно членството, или пък желаете да получавате редовно информация от нас, моля пишете ни на:
contact@dzogchen.bg

Други контакти:
blue@dzogchen.bg
red@dzogchen.bg
yellow@dzogchen.bg

Сметка на асоциация Дарджелинг:
Райфайзен Банк
IBAN: BG23RZBB91551006362436