Обучението по Санти Маха Санга

sosud_1

На древния език на Одияна, Санти Маха Санга означава Дзогчен общност. Наименованото по този начин обучение е курс с теоретична и практическа част, който Учителят Чьогял Намкай Норбу осъществява от 1993г. насам. Този курс започва с Основно ниво и преминава през девет нива, които развиват различни аспекти на Основата, както в теоретичен, така и в практически план, организирани по такъв начин, че да изградят и в двaта плана постепенен курс, който да позволи формирането на добри Дзогчен практикуващи, като Път на самоосвобождение / Спонтанно освобождение, чрез съзряването на Познание въз основа на конкретно преживяване.

Това обучение включва завършените учения на Гараб Дордже, а също така и наставления за задълбочаване на знанието и практиката на трите серии на Дзогчен ученията – Семде, Лонгде и Менагде, или Упадешаварга – както и теорията и същностните практики на нивата на Пътя на трансформацията, изградени от колесниците на Тантра ученията, и тези на Пътя на отричането, изградени от колесниците на Сутра.

Чьогял Намкай Норбу е изразил своето желание всички членове на Дзогчен общността да преминат поне Основното ниво на СМС. В действителност, макар че навлизането в състоянието Дзогчен да води до минаване отвъд интелекта, с цел да постигнем това, е нужно използването на интелекта, от една страна за да се развие нужната вяра, а от друга, защото практикуващият трябва да прави разлика между принципите на Отричане, Трансформация и Самоосвобождение, и да поставя всяко учение и практика в съответната категорията, като разбира добре всяко от тях и като разграничава техните принципи, за да се избегне объркване в следствие на привидни противоречия между ниските и високите нива – и така да съумее да продължи по Пътя.

Обучението в Санти маха санга е от съществено значение за осигуряване на непрекъснатостта на Дзогчен познанието и учението: който поеме този ангажимент, работи както за собствената си реализация, така и за тази на всички чувстващи същества, като се обучава постепенно в практиките от всички нива и задълбочаване в принципите на всички тях, което допринася за достигането на пълна реализация още в този живот. Също така съществува обучение за СМС учители, което има за цел да осигури продължаването на Ученията във времето и тяхното предаване на бъдещите поколения.

За повече информация:

Чьогял Намкай Норбу върху СМС (на английски): Rinpoche on SMS ENG 2008

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпитна процедура (на английски): New message for SMS 2010 ENG – New Procedure for SMS Exams 2010 ENG

Кандидатстване за СМС изпит (на английски), свали от: Application for Admission to SMS Exams ENG 2008

Практики за Основно ниво на СМС (на английски): SMS Base Level Practices

Форма за кандидатстване за карма йога (на английски) KARMA YOGA FORM ENG 2008

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ИЗПИТИ И ОБУЧЕНИЯ

Полезна информация за оргаизирането на СМС събитие (на английски): USEFUL INFORMATION FOR THE GAKYILS WHICH ARE ORGANIZING SANTI MAHA SANGHA EVENTS ENG

УЧИТЕЛИ ПО САНТИ МАХА САНГА

Процедура за ангажиране на СМС учители (на английски): Examination Enrollment Procedure for SMS Teachers