Дзогчен Общността в София (Дарджелинг център) провежда редовни сбирки за практика няколко пъти в месеца, както и семинари с квалифицирани инструктори. За повече информация и контакт моля пишете на: 

contact@dzogchen.bg

blue@dzogchen.bg

red@dzogchen.bg

yellow@dzogchen.bg